Zwemlessen/Activiteiten

Activiteiten

Trimzwemmen

Bij voldoende belangstelling worden er weer zwemtrainingen verzorgd voor de triatleten. Ook als je geen triatlons doet maar lekker wilt trainen ben je van harte welkom. Er wordt getraind op (borstcrawl)techniek, snelheid en conditie. Informatie volgt.

Aqua gym en aqua joggen

Wil jij lekker actief bewegen in het water? Kom dan aqua joggen (in diep water) of aqua gymen (schouderdiep water). Bij voldoende belangstelling gaan we weer beginnen. Informatie volgt.

Dauwzwemmen

Vroeg uit de veren en dan lekker zwemmen in het zwembad met als beloning een heerlijk ontbijtje. Dat doen we op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei. Meer informatie volgt op de website en Facebook.

Berkelmarathon

Jaarlijks staat de traditionele Berkelmarathon op de agenda op 7 juli 2019. De zwemmarathon begint en eindigt bij zwembad De Berkel in Almen. U kunt kiezen voor een afstand van 750 m of 1400 m. U kunt zich inschrijven aan het loket van het Berkelbad in Almen. De kosten voor inschrijving bedragen €5. Inschrijven is tot 12.45 uur mogelijk op de dag zelf. De starttijden worden later bekend gemaakt.

Deze zomer vindt de Belkelmarathon in Almen van Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ) eerder plaats dan gebruikelijk. Op zondag 7 juli kan men de prachtige zwemtocht in de meanderende Berkel weer volbrengen, onder begeleiding van muziek van jeugdleden van muziekvereniging Juliana in de meevarende Berkelzomp. Voor de niet zwemmende jeugd zijn er tijdens de zwemtocht diverse spelactiviteiten op het zwembadterrein. Na afloop geeft de muziekvereniging een spetterend buitenconcert op de ligweide van het zwembad. Dit behoort tot één van de elf bijzondere activiteiten in het kader van hun 110-jarig bestaan.

Voor de Berkelmarathon kunt u kiezen voor een afstand van 750 meter of 1400 meter. Inschrijven is tot 7 juli 12.30 uur mogelijk aan het loket van het zwembad de Berkel in Almen. De start is om 13.00 uur en de kosten bedragen €7,50, waarvan €2,50 voor de Almense actie ovERWINms. Een actie waarvan de opbrengst bestemd is voor onderzoek naar de ziekte MS.

Deze zwemtocht vindt alleen plaats als de waterkwaliteit door Waterschap Rijn en IJssel als veilig wordt beoordeeld en er geen onweer is. Deelname is geheel voor eigen risico!

1/8 Triathlon Almen

Na een jaar geen triathlon, vindt dit jaar voor de 7e keer de 1/8 Triathlon Almen plaats. Op zondag 1 september a.s. kan men individueel, in duo’s of trio’s de 500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen volbrengen. Ook is er weer een Junior-Aquarun voor de jeugd t/m 13 jaar. Zij zwemmen 200 m en lopen 2,5 km. De start en finish zijn in zwembad de Berkel.

Inschrijven voor dit evenement kan vanaf 7 juli alleen via het inschrijfformulier op onze website. Klik HIER voor het formulier. De kosten bedragen €12 en €6 voor de jeugd. Van het inschrijfgeld gaat 1/6 deel naar een nader te bepalen goed doel. Aangezien het aantal startplaatsen beperkt is, raden wij u aan op tijd in te schrijven. Degenen die ingeschreven zijn ontvangen medio augustus uitgebreide deelnemersinformatie.

U krijgt automatisch een e-mail met alle ingevulde gegevens. U ontvangt een bevestiging wanneer uw inschrijving is geaccepteerd. Verdere informatie over de Triathlon Almen vindt u op de website van Stichting Gorsselse zwembaden of op de facebookpagina van Triathlon Almen. Voor vragen over de triathlon kunt u ons mailen op triathlon.almen@gmail.com

Algemene voorwaarden Triathlon


Deelname Triathlon

 1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele triathlon af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wedstrijd redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Aansprakelijkheid Triathlon

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie.
 2. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 3. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname aan de Junior Aquarun dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch te laten keuren.

Portretrecht Triathlon

 1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 2. Indien de deelnemer ongewenst op een foto of video staat die door Triathlon Almen is gepubliceerd, dan kan een e-mail naar triathlon.almen@gmail.com gestuurd worden. Deze foto/video wordt dan verwijderd.

Persoonsgegevens Triathlon

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan organisator voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan deelnemer en t.b.v. deelnemerslijsten. Deelnemer verleent toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld via internet. In de privacyverklaring van de organisator wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt.

Wedstrijdreglement Triathlon

 1. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 2. Stayeren is niet toegestaan.
 3. Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan, net als het hulp aannemen van buitenaf.
 4. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit z.s.m. aan de organisator door te geven.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen. Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag.
 6. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
 7. De deelnemer dient tijdens de triathlon in het bezit te zijn van een geldig startnummer, welke duidelijk zichtbaar op het lichaam geschreven is.
 8. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

Zwemlessen

Kinderen die voor 1 mei 2019 vijf jaar zijn geworden, kunnen in Almen zwemles krijgen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden door het aanvraagformulier HIER in te vullen en te sturen naar het zwembad of te mailen naar zwembad@zwembaddeberkel.nl.

Dinsdag 14 mei starten de zwemlessen. U heeft keuze uit de volgende zwemlespakketten (in combinatie met een abonnement):

 • Diploma A (€ 275,00)

We lessen vier keer per week, waarbij uw kind veel individuele aandacht krijgt. De lestijden zijn: zaterdagochten 9.15-9.45 uur, zondagochtend 9.15-9.45 uur, maandagmiddag 17.30-18.00 uur en dinsdagmiddag 17.30-18.00 uur. Als er meerdere lesgroepen zijn, kunnen er ook aansluitend lesgroepen en lestijden ingepland worden. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

 • Diploma B (€ 140,00) en diploma C (€ 140,00)

Voor diploma B en C les je twee keer per week. op maandagmiddag en woensdagmiddag van 18.00 uur tot 18.30 uur. Met deze diploma’s op zak kun je langer en verder zwemmen. Daarnaast wordt de behendigheid in en onder water nóg groter.

 • ZV – Zwemvaardigheid, Snorkelen of Survivalzwemmen (€ 70,00)

Wie na diploma ABC nog meer diploma’s wil halen, kan kiezen om door te gaan voor een zwemvaardigheidsdiploma. Kennismaken met reddingszwemmen of snorkelen. De kinderen zijn erg enthousiast over de extra mogelijkheden bij zwembad De Berkel! De lessen worden gegeven op de woensdagavond van 18.30 tot 19.00 uur. Deze lessen gaan alleen door bij minimaal 4 aanmeldingen.

Meerdere diploma’s in één seizoen!

Zodra uw kind het A-diploma heeft behaald, mag er doorgelest worden voor het B-diploma. Dit geldt ook voor kinderen die hun B-diploma hebben afgerond; zij mogen door voor het C-diploma. Wij lessen volgens officieel NRZ-erkende eisen en geven ook NRZ diploma’s uit:

 • Diploma A, B en C
 • Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
 • Survival 1, 2 en 3

Zwemles op maat

Wij vinden de individuele voor het kind erg belangrijk en houden daar dan ook bij het samenstellen van de groepen rekening mee. Er wordt dan nadrukkelijk gekeken naar het aanvangsniveau en voorkomen wordt dat de groepen te groot worden.

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Als in het zwembad iets vervelends gebeurt, kan het lastig zijn dit zelf op te lossen. Bijvoorbeeld bij pesterijen of een langdurige ruzie. Ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en bedreiging) kan veel emoties en vragen oproepen. Meestal kun je dit goed bespreken met de directie, een van onze medewerkers of een bestuurslid.

Maar soms is die stap te groot. Dan kan onze vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen. Ook ouders en verzorgers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. De vertrouwenspersoon zal het verhaal aanhoren en bespreekt samen met jou of er iets moet worden ondernomen en wat de mogelijkheden zijn. Onze vertrouwenspersoon is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Zij zijn bereikbaar via contactgegevens die HIER staan vermeld.