Vrienden

Waarom zijn er vrienden van de Gorsselse Zwembaden?
Deze vrienden zijn er, omdat we die nodig hebben om met het extra geld dat ze doneren aan de beide baden de leuke extra’s te kunnen verwezenlijken.

Wie zijn deze vrienden?
Dit zijn mensen, die onze baden een warm hart toedragen en het belangrijk vinden, dat deze buitenbaden er zijn en in de toekomst blijven bestaan.
Ieder jaar wordt er in de winter door het bestuur en de bedrijfsleider beslist waar we de vriendengelden aan besteden. Het ene jaar gaat het geld naar de Boskoele en het volgende jaar is de Berkel weer aan de beurt.
De beide buitenbaden zijn voor Almen, Gorssel en omgeving van grote betekenis. Kinderen leren er zwemmen, mensen ontmoeten elkaar tijdens het baantjes zwemmen en gezinnen recreëren er met mooi weer. De jeugd is sportief en gezond buiten bezig en heeft geen tijd voor computer of I-pad.
De Vrienden zien hoe belangrijk de zwembaden zijn voor jong en oud! Zij steunen de Stichting Gorsselse zwembaden door een door henzelf gekozen bedrag jaarlijks van hun rekening af te laten schrijven via een machtiging.

Wilt U ook Vriend worden van de Gorsselse zwembaden, dan kan dat door het downloaden en invullen van onderstaande machtiging.

Geeft U de voorkeur aan een éémalige steun dan kan dit door een bedrag over te maken op rek. nr. NL05 RABO 0322 3713 17 t.n.v. de Stichting Gorsselse Zwembaden inzake vriendenclub

Download machtigingsformulier